Talent Strategy

Chiến lược nhân tài

67f502ecb3b99360d43f68d5724fa3c

Chúng tôi tuyển dụng những người có năng lực và đưa những người có chính trị liêm chính vào các vị trí quan trọng;

tự ý đưa những người vừa có năng lực, vừa có phẩm chất chính trị liêm khiết vào những vị trí quan trọng;

tuyển dụng những người chỉ có phẩm chất chính trị liêm chính sau khi được đào tạo;

hạn chế tuyển dụng những người chỉ có năng lực;

kiên quyết không tuyển dụng người không có năng lực, không liêm chính về chính trị.

Cuộc điều tra

Đối với các thắc mắc về sản phẩm hoặc bảng giá của chúng tôi, vui lòng để lại email của bạn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ trong vòng 24 giờ.

Tel Điện thoại

0086-537-3198506

Address Địa chỉ nhà

Khu phát triển kinh tế mới của đường sắt cao tốc, Qufu, Tế Ninh, Sơn Đông
code